Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Víte podle čeho poznáte, je-li vaše zboží bezpečné či nebezpečné pro různé druhy přepravy? Odpovědí je MSDS - Material safety data sheet, česky bezpečnostní list (BL), vystavený ke zboží. Tento dokument mimo jiné obsahuje informace o klasifikaci zboží z pohledu podmínek přepravy...

Každý bezpečnostní list obsahuje předepsané informace - především název látky, výrobce, složení, kontaktní údaje, ... Mj. také UN kód, ke kterému je daná látka přiřazena. V sekci 14 bezpečnostního listu je uveden nejen UN kod zboží ve tvaru UN1234, ale také jeho třídu nebezpečnosti a obalovou skupinu k jednotlivým druhům přepravy.

Je-li v části 14 bezpečnostního listu uvedeno například toto

 

potom se nejedná o látku, která by podléhala zvláštním předpisům pro přepravu nebezpečných látek.

Naopak je-li v bezpečnostním listě přepravované látky v odstavci 14 uvedeno

Nebezpečná látka

jedná se o látku s UN kódem UN3264 (Corrosive liquid, acidic, inorganic, N.O.S.), třídy nebezpečnosti 8 a III. obalové skupiny. Toto jsou jedny z klíčových parametrů pro stanovení způsobu balení a přepravy.

Mimo to se můžete setkat se zbožím, které nemají vlastní bezpečnostní list, ale zdravý rozum vás alarmuje. Jednoduchým příkladem může být automobil nebo zahradní traktůrek. Ty se mohou na první pohled zdát jako bezpečné zařízení a žádný MSDS k nim vytavený není. Ale v nádrží mají pohonné směsi, pod kapotou autobaterii, v kufru tlakovou lahev. Pohonná směs = např. benzin - UN1203, baterie - UN2794, tlaková lahev = hasicí přístroj - UN1044, atd. Při plánování odesílání takovýchto věcí vždy zpozorněte a pokud si sami nebudete jisti, raději možnosti přepravy konzultujte s odborníky, kteří vám pomohou přepravovanou věc správně zatřídit pod příslušný UN kod. Pro automobil by to byl např. kod UN3166.

 

Význam pojmů

MSDS ADR IMO IATA DGR SDDG BL IMDG UN-kód WAYBILL PAX CAO RID

 

Více o používaných zkratkách.....

Go to top