Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Označování zásilek s nebezpečným zbožím má svá pravidla: 

Dangerous goods - nebezpečné zboží/nebezpečné materiály (DG) jsou  pevné látky, kapaliny nebo plyny, které mohou ublížit či ohrozit na životě lidem, nebo jiným živým organismům, nebo na majetku či životním prostředí. V severní Americe jsou  DG spíše označovány jako  Hazardous materials - (zkráceně jako HAZMAT nebo HazMat). " DG zahrnují materiály - látky, které jsou radioaktivní, hořlavé, výbušné, žíravé, oxidující, dusivé, biologické, toxické, patogenní, nebo alergenní.

Rádi Vám pomůžeme s balením zásilek

Za nebezpečné se označují také na základě fyzikálních vlastností, jako např. u stlačených plynů a kapalin nebo materiálů reagujících na teplo, nebo při styku s vodou, včetně všech výrobků obsahujících takové látky nebo chemikálie, ale mohou mít i jiné vlastnosti, které je činí nebezpečnými za  zvláštních okolností.

 

V podmínkách IATA DG R (IATA dangerous goods regulations) jsou DG označovány nálepkou – štítkem ve tvaru diamantu (kosočtverce) o rozměrech  minimálně 100x100 mm. Jednotlivě jsou rozděleny – zatříděny dle skupin nebezpečnosti, které se odlišují zejména barevným provedením a popisem. Například hořlaviny (Flammable) jsou označovány červenou barvou (symbolizují oheň – teplo), Výbušniny (Explosive) jsou označovány oranžovou barvou – kobinace červené (hořlavina) a žluté (oxidační činidla), indikována ve tvaru diamantu značení na položku (viz NFPA 704), jeho obal, a / nebo budovy, kde je uložen. Barvy každý diamant v cestě, má odkaz na své nebezpečí, tj.: Hořlavý = červený, neboť oheň a teplo jsou většinou červené barvy, Explosive = oranžová, protože míchání červená (hořlavé) se žlutým (oxidačním činidlem) vytváří oranžové. Nehořlavé látky např.  Netoxický Plyn = zelená atd.

Nyní si představíme schválené značky po jednotlivých třídách: 

1. Výbušniny

 Explosives - Výbušniny

2. Hořlavé plyny

Flammable Gas - hořlavé plyny

2.2 Nehořlavé plyny

Non Flammabele Gas - nehořlavé plyny

2.3 Jedovaté plyny

POISON GAS - Jedovaté plyny

3. Hořlavé kapaliny

Flammable Liquids - Hořlavé kapaliny II classFlammable Liquids - Hořlavé kapaliny III class

4. Hořlavé pevné látky 

Flammable solids - Hořlaviny pevného skupenství

5. Oxidující látky

Oxidized - Oxidující látky

6. Jedy

POISON - Jedy

6.2 Biologické – infekční látky

BIOHAZARD - Biologické a Infekční materiály

7. Radioaktivní látky

RADIOACTIVE - Radioaktivní materiály

8. Žíraviny

Corrosive - Žíraviny

8.1 Ohrožující životní prostředí

Environmental - ohrožující životní prostředí

9. Různé – nespadající do ostatních kategorií (Miscellaneous)

Miscellaneous - Nezařazené - ostatní materiály

 

Pro označení přepravy malého množství nebezpečné látky se používá tato značka "Limited Quantity" 

Limited quantity - limitované množství

 

Naše práce nás totiž baví, rádi vám pomáháme zdolávat překážky......

Go to top