Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IATA - International Air Transport Association - mezinárodní organizace sdružující letecké přepravce sídlící v Montrealu (Kanada).

DGR - Dangerous Goods Regulations - předpis vydávaný IATA, stanovující podmínky pro leteckou přepravu nebezpečných látek.

DG - Dangerous Goods - nebezpečné zboží nebo látka.

SDDG - Shippers Declaration for Dangerous Goods - deklarace vydávána k letecké zásilce s nebezpečným zbožím. Jsou v ní uvedeny informace klasifikaci nebezpečného zboží, jeho množství, způsobu zabalení, druhu přepravy, a dalších náležitostí...

MSDS - Material Safety Data Sheet - česky známý jako bezpečnostní list (BL). Mimo jiné jsou v něm uvedeny informace týkající se jeho nebezpečnosti pro různé druhy přepravy.

IMO - International Maritime Organization - Mezinárodní námořní organizace, která spravuje IMDG Code.

IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code - předpis vydávaný IMO, stanovující podmínky přepravy nebezpečných látek po moři.

UN-Code - UN kód - číslo, mezinárodně smluvené číselné označení nebezpečných látek používaných zejména v oblasti přepravy.

WAYBILL - dokument - nákladní list přepravce nebezpečného zboží.

PAX - Passanger and Cargo Aircraft (osobní a nákladní letadla) - jedná se o označení druhu přepravy zásilky - zásilka je zabalena podle balící instrukce tak, že je možné ji přepravit jak v režimu passanger tak i cargo.

CAO - Cargo Only - jedná se o označení druhu přepravy a zásilku takto označenou lze přepravovat pouze nákladními letadly. 

ADR - Accord Dangereuses Route - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných látek.

RID - Obdoba dohody ADR, ale upravující podmínky přepravy nebezpečných látek po železnici. 

 

Pokud objevíte nějakou související zkratku, jejíž význam nevíte, neváhejte nám napsat. Rádi vám pomůžeme. 

Význam pojmů

MSDS ADR IMO IATA DGR SDDG BL IMDG UN-kód WAYBILL PAX CAO RID

 

Více o používaných zkratkách.....

Go to top